بايد امشب بروم چمدانی را که به اندازه پيراهن تنهايی من جا دارد بردارم.بايد امشب بروم.

/ 0 نظر / 3 بازدید