در تمام طول روز به انتظار دوستی بودم تا با حضورش گوشه ای از تنهايی ام را بربايد ُاما دريغ و درد از واژگون شدن معنی کلمات در قرن بيست ويکم .هيچ صدايی سکوتم را نشکست .نمی دانم آنان که در اولين پيچ آشنايی ديگری راجای می گذارندچرا با اين همه اشتياق لاف دوستی می زنند .شمايی که در توشه اتان اندک معرفتی برای پرداخت بهائ دوستی نداريد پا پس بکشيد.

/ 2 نظر / 3 بازدید
فهمیزی

درود(بجای سلام که عربی است) اگرچه دیر اما تبریک مرا پذیرا باشید

علی

سلام به دلبري كه در خانه تهايي خود خو گرفته است. اميدوارم كه هميشه سربلند و موفق باشي. در ضمن از تنهايي گله نكن كه همه تنهاييم و فقط ذات احديت است كه براي هميشه در ذات خود تنهايي را مستتر شده است.