صدای گم شده

تا به حال به انعکاس صدای گم شده اتان گوش دادید؟هر انسانی در جستجوی یک صدای گم شده در درونش است و هر صدایی یک انعکاس دارد .انعکاس صدای شما کدام است! من این روزها زمزمه هایی می شنوم که خبر از نجوای انعکاس صدای گم شده ام می دهد.صدایی که می تواند فریاد سال ها سکوت در گلو یم باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید