اين روزها حال وهوای ديگری دارم من هم مثل بهار شدهام گاه می بارم وگاه افتابی اماما هر چه بو می کشم بهار را احساس نمی کنم گويی تنهايی حس بويايی ام را از بين برده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید