روز نو

روزی از راه می رسد که همه مطالبم را در کشورم وبرای مردم با نام خودم خواهم نوشت .روزی از راه می رسد که هیچ فیلتری وجود نخواهد داشت.روزی از راه می رسد که در جلوی وردی متروی میرداماد دیگر برخورد باخانم ها رانبینم وبه جرم اعتراض به رفتار نادرست با زنان دروزرا سرنکنم.روزی از راه خواهد رسید که درهیچ دادگاهی فریاد برنیاورم .روز ازراه خوهد رسید که به دنبال عدالت نگردم.روزی دیگر درراه است...

/ 1 نظر / 4 بازدید