شبی ديگر تورا به انتظار می نشينم و به اميد صبح صدايت ،ستاره ها را از آسمان دانه دانه می چينم.

/ 0 نظر / 3 بازدید