مصاحت نيست

من نگویم که به درد دل من گوش کنید

 بهتر آم است که این قصه فراموش کنید

 عاشقان را بگذارید بنالند همه

مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید

 خون دل بود نصیبم به سر تربت من

 لاله افشان به طرب می نوش کنید

 بعد  مرگ من سوگ مگیرید که نیرزد به خدا

بهر هر زرد رخی خویش سیه پوش کنید

 خط بطلان به سر نامه ی هستی بکشید

 پاره این لوح سبک پایه مخدوش کنید

 سخن سوختگان طرح جنون می ریزد

عاقلان گفته ی عشاق فراموش کنید

                                                          شعر از معینی کرمانشاهی

/ 0 نظر / 6 بازدید