دوستی

دوست ها ترکت می کنند وقتی پایه ی دوستی هایت بر مبنای میزان نیازت به آنهاست.تا مادامی که فکر می کنی کی به چه دردی می خورد نا اینکه به طرفش بروی یا نروی در دوستی شکست می خوری.بهتره معیار هایت را کمی عوض کنی و واقع بین باشی .دوستی واقعی است که فقط به خاطر ارزش های وجودی و انسان بین دو نفر شکل بگیرد .آن وقت آنها همیشه هستند و در هر حال به حضور هم افتخار می کنند و مو جب رشد و تعالی یگدیگر می شوند.

بار بارا دی آنجلیس روان شناس درجواب به یکی از مراجعینش که می گفت نامزدم دوست ندارد مرا به دیگران معرفی کند گفت:حال وقتی است که خودت را بیشتر دوست بداری و بدانی که اصلا شایسته نیست کسی با تو چنین رفتاری داشته باشد .رفتاری که در نظر همه ناراحت کننده و غیر عادی ارزیابی می شود . مرد خوش اقبالی که در کنارت قرار می گیرد باید به خود ببالد که تو را در زندگی دارد و افتخار کند و با طیب خاطر و خوشحالی تورا به فامیلش معرفی کند .هر چه زودتر بتوانی از شر چنین کسی راحت شوی ، زودتر فردی به سراغ تو می آید که با  تو با شئون انسانی رفتا ر نماید.

/ 0 نظر / 5 بازدید