گذر از بحران دولت نهم

حتما دولت نهمی ها از این عنوان خوش شون نمی آد.اما باور کنید طی ١٢ سال کارروزنامه نگاری به اندازه این سه سال ونیم بهم سخت نگذشته بود. حالا خوبه که من سیاسی نمی نویسم وکارم در حوزه گردشگری است و تاب انتقا دهای منو نداشتن.چند وقت قبل برای نوشتن یه مطلبی رفتم سراغ مجله زمان ،مطلبی که در سال ٧٩ نوشته بودم را یه بار دیگه خوندم وتازه فهمیدم که واقعا درآن دوره مسئولان مملکت تحمل شان زیاد بود.اصلا حذف خبرنگار از حوزه گردشگری معنی نداشت.البته الان هم با ایرن روش راه به جایی نمی برند.چون نیازی به این که درسفرهای سازمانی حضور پیدا کنم تا بنویسم ندارم. در ان زمان امکان دسترسی به اطلاعات وآمار خیلی راحت بود و هیچ وقت با دربسته اتاق مدیرای این بخش روبه رو نبودم.اما حالا حتی مدیر های جز را نی شه دید چون همه از موقعیت شون می ترسن.چند روز قبل با دوستی در این مورد حرف می زدم وگفت ،ما روزنامه نگارها باید صبور کنیم تا از بحران دولت نهم بتونیم عبور کنیم.نظر شما چیه؟

/ 0 نظر / 4 بازدید