به کجا چنین شتابان

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید.

توی این روزها دیگه از این شعرا خبری نیست.نمی دانم آیا نسل های بعدی فرصتی برای زندگی کردن پیدا می کنند وطعم دموکراسی رامی چشند؟

ما که ازکنارش هم عبورنکردیم.راستی دموکراسی چه رنگی است؟سیاه،سفید،سرخ یا زرد.

 

/ 1 نظر / 33 بازدید