دلم گواهی می داد که نمی مانی ،هر بار که با قاطعيت می گفتی هميشه دوستم خواهی ماند ،دلم گواهی می داد که نمی مانی.

                                                                         برای *ک...م...ن*

/ 0 نظر / 3 بازدید