باورم نمی شود ،اين همان صدايی است که بارها وبارها دوستت دارم را در گوشم نجوا می کرد؟؛طلاقت نمی دهم آنقدر بمان تا گيس هايت چون دندان سفيد شود؛ خدای من ،نمی دانم چرا در اين مرحله از زندگی همه روشنفکران به تيرگی افکار تن در می دهند؟

/ 0 نظر / 3 بازدید