دوست من ،دسدت را به من بده  وبيا فاصله ها را کوتاه کنيم آنقدر کوتاه که ديگر فاصله ای نباشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید