حياط خانه مان پر از درخت گيلاس بود اما تو دوست داشتی از شاخه هايی که از خانه همسايه به حريم خانه امان سرک کشيده بود گيلاس بچينی.

/ 0 نظر / 4 بازدید