دلم برای نوشتن تنگ است.دلم برای خالصانه دوست داشته شدن تنگ است و هر چه در زيرترين لايه های دل انکه لاف دوستی ميزد گشتم  محبت بی چشم داشتی نديدم.

/ 0 نظر / 3 بازدید