شب های زندگی ام را با نگاه به تک ستارهای که در قاب پنجره اتاق ام خوش نشسته به صبح می رسانم و او چه صبورانه به حکايت  تکراری زندگی رنجورم  تا بر امدن صبحی دگر ،  گوش فرا می دهد.

/ 0 نظر / 4 بازدید