تحریریه سوت وکور سرمایه
ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸۸  

اولین روزی است که درسال 88 اومدم روزنامه سرمایه.از دیدن دوستان قدیمی خیلی خوشحال شدم اما از تحریریه سوت وکور اینجا حسابی دلم گرفت.از ان شور وحال همیشگی خبری نیست.مشکلات اقتصادی برایحتی قلم ها را می خشکاند واین فاجعه است.شاید بهتر اعتراف کنم که دولت نهم درفلج کردن بخشی از مطبوعات کشور وارد بود وکارش را درست انجام داد.به جای انکه فله ای روزنامه ببندد بلایی به سر مطبوعاتی ها آورد که پول چاپ کاغذ نداشته باشند.اکما تاریخ نشان داده که اینطوری نمی ماند .من که فکر می کنم د راین روزها باید جوهر قلمم رابرای روزهایی که در راه است ذخیره کنم.همتونو دوست دارم.


کلمات کلیدی: روزنامه سرمایه