دنیای وارونه
ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٧  

تا به حال گذرتون به دنیای وارونه افتاد؟ جایی که مسافر ها راننده تاکسی هار رابه مقصدشون می رسونن.کارمنداجاری رییس تصمیم میگیرن.بچه ها برای با با ومامان برنامه ریزی می کنن.

روزنامه نگارابدون مزد می نویسن.گداها میلیونرن.نمونه خوان ها توی روزنامه تیتر عوض می کنن.قاضی برای شاکی احضاریه صادر می کنه.ذخیره ارزی خالی می شه.اسکناس جای پول خرد را می گیره.دکترا برج می سازن.برج سازا دکترا می گیرن.وزیر تقلب می کنه.متقلب ها وزیر می شن.هواپیما دیرترازاتوبوس می رسه. قیمت قبر گران تراز خونه می شه.لبنیات پاستوریزه تب مالت می آره.


کلمات کلیدی: دنیای وارونه