ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٤  

با سرنوشت مبارزه نخواهم کرد بلکه خود را به تمامی به آن می سپارم و با او همراه می شوم و حال که سکونت در کوچه  تنهايی را برايم رقم زدهاست ساکنش می شوم.


کلمات کلیدی: