درانتظار آزادی
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٧  

روزی فرا می رسد که دیگر نخواهم بود.شاید در ان روزی آزادی از راه برسد.روز رها شدن روح از جسم فرسوده ام.روزی که دیگر هیچ کلامی که رنگ وبویی از ریا داشته باشد را نمی شنوم.روزی که فرزندکشی تمام شده است.درآن روز قلم دردست می گیرم وبی هیچ نگرانی خواهم نوشت.هرانچه در تمام این سال ها در سینه حبس کردم به یکباره آزاد می شود.


کلمات کلیدی: