نا شناس
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٥  
نمي شناسمت ،بي آن كه بخوانمت آمدي ،بي هيچ تعارفي بر دل نشستي ،اسارتم را كه دريافتي بي هيچ پرسشي رفتي.
کلمات کلیدی: