ساعت ٤:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٤  

برای پرداختن بهائ دوستي نمی توان جز در خانه  معرفت درون  دست دراز کرد .


کلمات کلیدی: