ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥  

دوست من خدا حافظی ام سلامی دوباره بود به روشن تر کردن تصوير روز های خوب با هم بودن ،با سلامی ديگر ان را تيره نکن.

                                                                     برای *  ک ...م .... ن *


کلمات کلیدی: