ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٥  

چه بيگانه واردر کنار يگديگر می نشينيم غافل از دمی که چشم می گشاييم ودست افسوس بر هم می ساييم .


کلمات کلیدی: