عاشورایی دیگر دربین اهل قلم
ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٧  

امروز وقتی وارد تحریریه روزنامه شدم اولین خبری که شنیدم ،توقیف روزنامه کارگزاران بود.یه باردیگه تعداد زیادی از همکارانم بیکارشدند.نمی دانم این بار به چه جرمی باز قلم ها باید برزمین گذاشته شود .واقعا خبرنگارهای ایرانی هیچ وقت نمی توانن بگن که الان کار داریم ومی توانیم روی حقوقش حساب کنیم.البته تا جایی که من می دونم خبرنگارهایی که درکارگزاران کا می کردن همه بارها وبارها این فضا را تجربه کردن.اما با این که تجربه تکراری است اما تلخ است وهیچ وقت عادی نمی شه.با این که روزنامه سرمایه هنوز تا این لحظه دارد چاپ می شه اما بچه های اینجا هم امروز حس کارکردن ندارن.به امید روزی که روزنامه نگارهای ایرانی -چپ وراست- همیشه صفحه روزنامه اشان به راه باشد.


کلمات کلیدی: کارگزاران ،عاشورا ،روزنامه
روش های دمده شده
ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ دی ،۱۳۸٧  

  

نمی دانم چرا یکی از مسئول های روابط عمومی یک سازمان عریض وطویل هنوز فکر می کند با روش دمده شده حذف خبرنگار دربرنامه ها می تونه کار خودش راپیش ببرد.اما دوست گرامی توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد.بهتر است راه دیگه ای را برای ننوشتن من درحوزه کاری ام انتخاب کنی.با حذف من از سفر های رسانه ای کاری از پیش نمی بری.


کلمات کلیدی: سانسور ،روابط عمومی
شب یلدا
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ،۱۳۸٧  

دیشب درازتری شب سال بود.مردم ریخته بودند توی خیابان .اما بیشتر آنها سرگردان بودند.امسال طولانی ترین شب سال فرصت کشداری برای فرسایش روح بود.تا صبح فرصت داشتی به گرانی ،بدهی هافخفقانی که دران دست وپا میزنی فکرکنی.فضای خانه ها پر ازحرف ازگرانی اناروآجیل وشیرینی و بقیه چیزها بود.قصه هایی که در این شب نقل می شد از بیکاری جوان های خانواده ودرداعتیادبود.شبی کشدار برای تکرارگلایه های ممتد از زندگی دردوران سخت.


کلمات کلیدی: یلدا ،خفقان ،گرانی
 
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ،۱۳۸٧  

کلمات کلیدی: