ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤  

وقتی به درد دل گوش می سپارم شوری اشک را زير زبانم مزه مزه می کنم .اين روزها قلبم در سينه سنگينی می کند بايد راهی به نور وجود داشته باشد.


کلمات کلیدی:
 
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤  

اينجا دادگاه خانواده است واينان در صفُ پايان دوست داشتن را به انتظار نشسته اند.دوست داشتنی مشروط بر يک امضاء!خيلی هم عجيب نيست  امضايی که با جوهر سرخ رگ ها در شريان وجود ادمی به چرخش در نيايد تاريخ مصرف هم دارد.


کلمات کلیدی:
 
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٤  

چند روزی است که تلفن خانه ام خراب است و با عذرخواهی برای اين که نتوانستم جواب شما دوستان عزيز را بدهم وتراوشات جديد تنهايی ام را بنويسم .الان هم از محل کارم دور از چشم تيز همکارم آمدم روی خط که بگويم هنوز هستم.


کلمات کلیدی: